Tímto uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností CENTRUM CHODOV, a.s. (IČO: 24206377) a společností Unibail Management S.A.S., které obě jednají jako správci údajů, pro účely řízení a udržování vztahů s návštěvníky výše uvedeného nákupního centra, jak je dále podrobně uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů.

Jsem si vědom toho, že mohu uplatňovat svá různá práva tak, jak jsou uvedena v Zásadách ochrany osobních údajů. Dále beru potvrzuji, že moje osobní údaje mohou být přeneseny mimo Evropskou unii, jak je uvedeno níže. Celé znění mého souhlasu se objeví po kliknutí na Zobrazit více.

 

Beru na vědomí, že poskytování údajů je dobrovolné.

Uděluji souhlas na období, kdy budu využívat Služby.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů obsažených v tomto formuláři a jakýchkoliv jiných údajů, které poskytnu, nebo které jsou shromážděny během mého využívání věrnostního programu CENTRA ČERNÝ MOST a/nebo jakékoliv služby dostupné prostřednictvím mobilní aplikace, včetně lokalizačních údajů,

Dále uděluji souhlas s následujícím:

  • že moje osobní údaje mohou být zkombinovány s ostatními údaji, které správci údajů nebo některý ze zpracovatelů údajů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů ode mě získal nebo o mně shromáždil
  • že moje osobní údaje mohou být předmětem rozboru mého zákaznického chování;
  • že moje osobní údaje mohou být předány třetím stranám nebo zpracovány třetími stranami, včetně, nikoliv však výlučně, ostatním společnostem ze skupiny Unibail-Rodamco, jejich poskytovatelům služeb a partnerským značkám. Dále beru na vědomí, že moje osobní údaje mohou být převedeny mimo Evropskou unii, jak je blíže uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů;
  • pokud si stáhnu Aplikaci výše uvedeného obchodního centra, mám možnost aktivovat si další služby v aplikaci (např. „Smart Park“). Pokud si aktivuji tyto další služby, beru na vědomí, že bude docházet k dalšímu zpracování mých osobních údajů, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto další služby mohu kdykoliv deaktivovat;
  • že mohou být shromažďovány údaje o mé poloze, pokud si zapnu funkci zjišťování polohy, a umožním svému zařízení zjišťování polohy provádět;
  • že moje údaje mohou být využity k rozboru mého uživatelského chování.

Tímto prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat opravu, výmaz nebo přenos svých osobních údajů, práva požadovat omezení zpracování a/nebo nesouhlasit se zpracováváním (včetně profilování), stejně jako práva kdykoliv svůj souhlas odvolat; jsem si vědom/a, že odvolání mého souhlasu nebude mít žádný vliv na platnost zpracování, které bylo provedeno dříve s mým souhlasem. Dále jsem si vědom/a, že mám právo podat stížnost u dohledového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Beru na vědomí, že mohu uplatňovat svá práva písemně kontaktováním výše uvedených správců údajů, např. zasláním emailu na infocch@unibail-rodamco.com. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, které uvádějí podrobnosti zpracování mých osobních údajů a Podmínkami užívání společnosti CENTRUM CHODOV, a.s. a společnosti Unibail Management S.A.S.

Nahoru